งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยปี 2556 จังหวัดหนองคาย

Last updated: 23 ม.ค. 2556  |  4191 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยปี 2556 จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. นายอโณทัย ธรรมกุล ปลัดจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยปี 2556 จังหวัดหนองคาย
ณ ลานหน้าตึก ไอที ศูนย์การค้าอัศวรรณ โดยมี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม อิสระในการเลือกซื้อสินค้า
ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหาย และมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 
1. เพื่อประชาสัมพันธ์วันคุ้มครองผู้บริโภค 30 เมษายน ของทุกปี 
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างฉลาดและรอบคอบ 
3. เพื่อกระตุ้นเพือนให้ผู้บริโภครู้จัก บริโภคอย่างพอเพียงและปลอดภัย 
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริโภคให้แก่ผู้บริโภคและเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
5. เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานของภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน ทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การรักษาสิทธิผู้บริโภค
ภายในงานได้รับความสนใจจาก ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เป็นอย่างมาก

 

Powered by MakeWebEasy.com