การประกวดสิ่งประดิษฐ์

Last updated: Jan 23, 2013  |  4177 จำนวนผู้เข้าชม  |  News & Activity

การประกวดสิ่งประดิษฐ์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และบุคคลทั่วไป ในจังหวัดหนองคาย
(7 กันยายน 2556) 

Powered by MakeWebEasy.com