นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้


เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ asawann.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย วัตถุประสงค์ การใช้งาน รวมถึงการจัดการและการตั้งค่าคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คุกกี้ คืออะไร
คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่ถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2.คุกกี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
เราใช้คุกกี้เพื่อประมวลผลพฤติกรรมของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
เพื่อจดจำการตั้งค่าในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ในคราวถัดไปได้ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน
เพื่อวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เชน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน
เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงและมอบประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น
เพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความสนใจหรือความต้องการของท่าน
อย่างไรก็ตาม คุกกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานซึ่งท่านได้เปิดเผยไป โดยเราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.การใช้งานคุกกี้
เรามีการใช้งานคุกกี้ 2 ประเภท คือ คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookie) และคุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) สำหรับคุกกี้แบบช่วงเวลาจะเป็นคุกกี้ชั่วคราวที่คงอยู่ในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่านจนกระทั่งท่านปิดเบราว์เซอร์ (Browser) ไปแล้ว ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่านนานกว่านั้นหรือจนกว่าท่านจะลบคุกกี้ทิ้งด้วยตนเอง นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราอาจมีการเก็บข้อมูลด้วยพิกเซลแท็ก (Pixel tag) ที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการพัฒนาเว็บไซต์ของเราโดยตรง

คุกกี้ของบุคคลภายนอก
โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้อาจจัดการโดยบุคคลภายนอก เช่น เครือข่ายการโฆษณา วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย ขอให้ท่านโปรดศึกษานโยบายการใช้งานคุกกี้ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่านโยบายการใช้คุกกี้นี้ไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งอาจลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

4.การจัดการและการตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ที่แถบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา (Pop-up banner) หรือท่านอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการตั้งค่าคุกกี้ที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่านในเวลาใดก็ได้ โดยการเข้าไปตั้งค่าในบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการตั้งค่าได้จากหัวข้อ “ความช่วยเหลือ (Help)” ในแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ท่านใช้งานอยู

ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธหรือปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดของเราได้ หรือคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

5.การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้
นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเราจะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

6.ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ที่

บริษัท ห้างสรรพสินค้า เจียง-ฟิวเจอร์ พลาซ่า จำกัด
304 หมู่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-465575
อีเมล: it.asawann@gmail.com
Powered by MakeWebEasy.com